Blågrønn faktor - veiledning i byggesak

Rapport av Dronninga landskap, Cowi og CF Møller på bestilling av Bærum- og Oslo kommune. Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som skal bidra til å gi grøntområder og uterom høyere status i planprosesser.

Blågrønn faktor (BGF) skal også bidra til å sikre forutsigbarhet for utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter. 

I dag blir ofte grøntområder, som ikke omhandler lekeplass, universell utforming og søppelhåndtering lett nedprioritert av kommunene. 

Blågrønn faktor vil bidra med å sikre at areal for den blågrønne strukturen blir ivaretatt i byggesaksprosjekter.

Blågrønn faktor kan blant annet bidra til å:

  • Dempe skader fra kraftigere og mer nedbør.
  • Bærekraftig overvannshåndtering.
  • Fremme økologiske og estetiske kvaliteter. 
  • Utvikle jordsmonnet. 
  • Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet. 
  • Legge til rette for bedre uterom.

Modellen for «grønnflatefaktor» ble opprinnelig utviklet i Berlin. I mange land er den tyske Biotopflächenfaktor videreutviklet og tilpasset lokale forhold, blant annet i Sverige. Den norske varianten har tatt med det blå elementet (vann tema) og årstidsvariasjoner i regnestykket.

Last ned: Blågrønn-faktor - veiledning i byggesak

Multiconsult har revidert byggesaksveiledere på BGF og foreslått konkrete justeringer.