Sjekk yttertaket

Klimaendringene fører til økt nedbør i form av regn, men i enkelte områder også mer og våtere snø. Her er noen tips til hva du bør gjøre for å vedlikeholde taket så det tåler klimabelastningene.

Her er beskrivelse av bilde

Oppsamlet løv og annet rusk fører til at taktekningen (takstein, shingel osv.) holder mer på fuktighet, noe som øker begroingen av for eksempel mose og lav. Det gjør også at takrennene blir tettere og at nedbøren finner nye veier, noe som kan skade andre bygningsdeler. Mye løv og smuss på taket kan også dekke over andre større problemer, som for eksempel steder med lekkasje.

 • Ta deg en tur på taket og fjern løv, sand og annet rusk fra både tak og takrennene.
 • Bruk hendene eller en liten feiekost.
 • Husk sikring med sele og tau.  
Innspiser taket.

Manglende takstein, hull i tekning og ødelagte overganger og fuger kan føre til lekkasjer, så sjekk at alt står bra til på taket før høsten setter inn! Høstvind og ekstremvær kan føre til at takstein og annen taktekning kan løsne og blåse av.

 • Kontroller at tilstanden til taksteinen, asfaltmembranen eller annen taktekning er god. Løse deler og slitte materialer er tegn på dårlig tilstand.
 • Se nøye på eventuelle fuger og overganger. Finnes det utettheter, åpninger eller spesielt slitte eller morkne partier? 
 • Kjenn etter om takstein eller takplater sitter løst eller er kommet ut av posisjon.
 • Har du asfalt- eller PVC-membran, se etter hull eller sprekker i skjøter. Bruk en syl som du fører forsiktig langs skjøtene i membranen for å sjekke at de sitter tett.
 • Oppdager du hull eller har mistanke om utettheter, og ikke selv kan utføre tettearbeider eller skifte og forankre takstein, ta kontakt med en byggmester eller taktekker.  

Utette overganger kan føre til at vann kommer inn i takkonstruksjonen, noe som kan gi fuktskader. 

 • Kontroller gjennomføringer (røroppstikk og lignende) i taket og tett eventuelle utettheter rundt gjennomføringene.
 • Det kan være nok å se etter utettheter, men ta gjerne med en syl, kniv eller lignende redskap og "pirk litt borti" for å sjekke at mansjettene sitter godt på underlaget.
 • Dersom du finner ut at det er utettheter, eller har mistanke om utettheter og ikke selv kan utføre eventuelle tettearbeider, bør du kontakte en byggmester, taktekker eller lignende for å få reparert skadene.
Sjekk beslaget rundt pipa.

Oppstår det lekkasje i overgangen mellom beslag og skorstein, kan det føre til skader på takkonstruksjonen og skorsteinen, noe som kan gi svært kostbare følgeskader.

 • Kontroller spesielt beslaget rundt skorsteinen, samt festepunktene på taket. Dette kan du gjøre ved å pirke borti beslaget og festepunktene ved hjelp av en kniv, syl eller lignende.
 • Se etter at beslaget er ført godt inn i mørtelfugen i murte skorsteiner. Ser du utettheter eller har mistanke om lekkasjer og ikke selv har kunnskapen som trengs for å gjøre noe med det, søk kyndig hjelp for å få faglig råd. Kanskje værpåkjenningene der du bor er så store at du bør vurdere en helbeslått skorstein ("pipehatt") i stedet?
 • Avblåsing av beslag er en annen vanlig skadetype som ofte skyldes manglende eller dårlig feste, eller dårlig utførte skjøter. Bruk hendene og kjenn etter om beslaget sitter godt.
 • Dersom ikke tettingen mellom underlagsbelegget og skorsteinen er godt utført kan det bli lekkasjer. For å kontrollere dette bør du ta av beslaget rundt skorsteinen.
 • Kontroll av selve skorsteinen må utføres av fagfolk med kunnskap om bygnings- og skorsteinskonstruksjoner, inspeksjonsmetoder og aktuelt regelverk. Ta derfor kontakt med det lokale feiervesenet eller et skorsteinsrehabiliteringsforetak.

Flate tak har vanligvis innvendige taknedløp, og det er viktig å holde disse åpne for å unngå at taket fyller seg med vann. Tette nedløp kan føre til at vannet finner veien inn i tak-konstruksjonen.

 • Sjekk slukene jevnlig, spesielt om høsten.
 • Fjern løv og annet rusk og rask.
 • Sjekk at slukene ligger i de laveste områdene på taket og at taket har godt fall, slik at det ikke blir liggende vanndammer der. Bruk gjerne en klinkekule eller noe annet som triller lett dersom du er i tvil om fallforholdene på taket.
 • Er fallforholdene feil, er reparasjon av dette et større tiltak. For å unngå skader er det derfor helt avgjørende at takbelegget er tett.  
Våt snø på taket kan veie like mye som en betongbil.

Tak-kollapser om vinteren skyldes at husets bæresystem er i dårlig stand eller at huset påføres for stor vektbelastning. Store istapper og issvuller som faller ned kan gi store skader og slite kraftig på takrenner og øvrige deler av taket.

 • Fjern alltid snø og is på taket for å redusere risikoen for nedfall, mekaniske skader og tak-kollaps.
 • Er det allerede store mengder snø på taket, er det spesielt viktig å måke av snøen i forkant av mildvær- og regnværsperioder. Regn og mildvær vil gjøre snøen ekstra tung. Måk snøen jevnt av taket. Ta aldri bare én side av gangen. Det vil gi ulik belastning, noe som kan medføre omfattende skader på husets bæresystem. 

På hus med dårlig isolerte tak og på hus der inneluften lekker ut i taket, vil snøen på taket smelte og danne is på taket og i takrenner. Smeltevannet renner ned til overgangen mellom tak og yttervegg og danner istapper når det er minusgrader. Isen ødelegger ofte takrenner og taknedløp, noe som gir lekkasjer og konsentrert fuktbelastning på fasader og andre bygningsdeler.

 • Undersøk isolasjonen i taket og utførelsen av innvendig tetting.
 • Dette er en krevende kontroll der du kanskje må åpne konstruksjoner for å undersøke. Er du ikke kyndig selv, få fagfolk til å gjøre jobben for deg.

Rådene er basert på fagrapport fra Sintef Byggforsk