Skogbruk

Høgare temperatur vinterstid og mindre stabile vintrar kan gjere det vanskeleg å avverke tømmer. Grunna meir nedbør må skogbruket òg førebyggje at overvatn på avvege løyser ut skred. Somme stader vil tørkeperiodar gjere det viktigare å unngå skogbrann.

Utfordringer i et endret klima

Landbruksvegar

Hogst/avverking

Førebygging av skade på skog

Skogbrann