Internasjonal handel med vekstar og dyr

Klimaendringane, saman med andre endringsprosessar, vil kunne påvirke balansen mellom produksjon og import av vekstar og fôr, og truleg føre til at nye dyre- og plantesjukdommar blir vanlege i Norge. Difor vil det bli nødvendig å føre ein strengare kontroll med internasjonal handel.

Utfordringer i et endret klima

Fôrimport

Sjukdomskontroll