Sjøtransport

Sjøtransporten langs norskekysten må vere budd på meir ekstremvêr i åra som kjem. Tryggleiken kan hevast ved at skipa tek i bruk nye informasjonsløysingar og tenester som er utvikla for å førebygge ulykker.

Oppgaver i et endret klima

Bølgjevarsel

Sporing av skip

E-navigasjon