Lufthavner og rullebaner

21 av 50 norske lufthavner ligger kun tre til fem meter over havet. For disse kan høyere havnivå med flere tilfeller av stormflo, gi skade på kritisk infrastruktur. Flere ekstreme lavtrykk kan også føre til flere dager med tykk tåke og lavt skydekke – de vanligste grunnene til forsinkelser i flytrafikken

Økt nedbør vil også stille høyere krav til drenering av rullebanene. Hetebølger kan gi utfordringer med myk og varm asfalt som resulterer i at den ødelegges av belastningen. 

Avinor som opererer 46 lufthavner, har, blant annet gjennom arbeidet med Nasjonal Transportplan, jobbet systematisk med klimatilpasning siden 2001. De siste årene er det for eksempel lagt ned betydelige ressurser i å bølge- og erosjonssikre sikkerhetsområder på Avinors sjønære lufthavner. Det er etablert nye dimensjoneringskriterier for kritisk infrastruktur, og kriterier for klimatilpasning er inkludert i en ny standard for bygningsmassen. 

Oppgaver i et endret klima

Stigende havnivå

Tette flater

Økt avrenning

Flom

Ekstrem varme og temperatursvingninger