Hamner, farleier og konstruksjonar langs kysten

Hamner, farleier og konstruksjonar langs kysten skal vere solide nok til å stå imot framtidas klima. I praksis handlar det om å prioritere førebygging og vedlikehald og ta høgde for klimaendringane når ein bygger nytt. 

Oppgaver i et endret klima

Hamner

Moloar

Farleier og sjøtransport

Konstruksjonar langs kysten

Nye anlegg