Forvaltning og drift av vei og jernbane

I forhold til eksisterende veier og jernbane utgjør nybgygg en liten del av infrastrukturen. Klimatilpasning for eksisterende infrastruktur er defor av svært stor betydning.

Selv om klimaendringene kan ha varierende konsekvenser ulike steder i landet anbefales det et klimapåslag på 40% på regnskyll med varighet kortere enn tre timer. Når en vet at de aller fleste nedbørfeltene for veier og jernbane har en respons-/avrenningstid kortere enn én time, så vil dette skape store utfordringer for fornyelse, oppgradering, drift og vedlikehold.

Oppgaver i et endret klima

Drift- og vedlikeholdsplan

Kartlegging av sårbare punkt

Tiltaksplan

Fysiske tiltak

Værberedskap

Samarbeid