Energiforsyning

Mer nedbør kan gi økt kraftproduksjonen i Norge, samtidig som mildere vær gir lavere etterspørsel etter elektrisk kraft til oppvarming. Men kraftnett, vindkraftverk og vannkraftverk påvirkes av klimaet på flere måter. For eksempel må planlegging og gjennomføring av nødvendig vedlikehold og fornyelse av kraftinfrastrukturen som dammer og ledningsnett også tilpasses klimaendringene.

Oppgaver i et endret klima

Forsyningssikkerhet