Bygning

Klimaendringene vil gjøre bygningskroppen mer sårbar for skader. Kombinasjonen av økt nedbør og temperatur gjør at en kan forvente økte problemer med råte og fuktskader. Klimarobust design, materialvalg og vedlikehold må tas hensyn til allerede i planleggingsfasen av et byggverk.

Oppgaver i et endret klima

Konstruksjonssikkerhet

Fuktsikring

Byggdetaljer og utforming

Vedlikehold