Byggeprosess

Et våtere klima vil stille strengere krav til en fuktsikker byggeprosess. Det inkluderer alt fra byggherrens valg av plassering, arkitektens utforming, rådgivende ingeniørers prosjektering, entreprenørenes utførelse, samt ved overtakelse, oppfølging og vedlikehold i driftsfasen.

Oppgaver i et endret klima

Sikre tørre bygg

Sikre kompetanse på fukt

Weather Protection System (WPS)