The imperative of climate action to protect human health in Europe

EU-rapport om de største truslene mot folks liv og helse i Europa som følge av klimaendringene.

 

Oversvømmelser, tørke, skogbranner, luftforurensning og større trussel fra smittsomme sykdommer er noen av de klimarelaterte effektene som kan ha en negativ innvirkning på folkehelsen. Rapporten trekker også frem at helserisikoen vil øke i årene som kommer, men at tiltak for å begrense klimaendringene vil ha positive ringvirkninger for folks helse.


Rapporten er bestilt av EU, og utarbeidet av European Academies Science Advisory Council (EASAC), som er sammensatt av forskere fra nesten alle medlemslandene, i tillegg til Norge og Sveits.