Havnivårapporten (det faglige grunnlaget for havnivå i Norge)

Rapporten gir en samlet og oppdatert presentasjon av havnivåendringer i Norge ut fra tilgjengelige data. Dette inkluderer framskrivinger og ekstremverdier (stormflonivåer) for hver eneste kystkommune i Norge.

Sea Level Change for Norway: Past and Present Observations and Projections to 2100 (M-405/2015)

(Rapporten er oppdatert pr. 30. november 2015.)