Byrom - en idehåndbok

En idéhåndbok som viser helt konkrete forslag til hvordan kommunen og andre aktører kan utvikle gode byrom som gjør hverdagen enklere og bedre for innbyggerne. Har også konkrete eksempler på bynatur som omhandler blågrønne kvaliteter i byromsnettverket, urbant friluftsliv og klimatilpasning (se spesielt side 45-49).

Utgitt av Kommunal- og moderninseringsdepartementet, H-2386, 12/2016