Planstrategi

Planstrategi skal sikre god og behovsstyrt planlegging. Den skal vise viktige samfunnsutviklingstrekk og planbehov, og synliggjøre utfordringer og satsningsområder for kommunen og fylket.

I kommunal og regional planstrategi bør det vurderes hvordan klimaendringer påvirker kommunen eller fylket, hvilke effekter som forventes og konsekvensene av disse.

Oppgaver i et endret klima

Kommunal planstrategi

Regional planstrategi