Stormflo

Havet utvider seg og stiger på grunn av smelting av is og temperaturøkning. Et høyere hav fører til at stormfloene blir høyere og kommer oftere enn før fram mot år 2100. Risikoen for oversvømmelser øker.

Bergen 20050112. Stormflo ved fisketorget i Bergen onsdag. Stormen "Inga" skapte oversvømmelser flere steder i landet. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX .
Stormflo ved fisketorget i Bergen. Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden. Kilde: Sehavnivå.no Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Tidevann og stormflo

Tidevannet går jevnt og trutt opp og ned, påvirket av gravitasjonsfeltet til månen, og kan beregnes og forutsees langt fram i tid.

Stormflo er derimot væravhengig, og oppstår når kombinasjonen av lavtrykk og vind presser store vannmasser inn mot land, samtidig som man har springflo. Stormflo er derfor en kombinasjon av havnivå, tidevann og værets innvirkning.

Høyere og hyppigere stormflo

Konsekvensene av stormflo blir større i framtiden. Et høyere havnivå gjør at stormflonivået blir høyere enn i dag, og antall oversvømmelser langs kysten vil øke. Dette rammer infrastruktur i standsonen.

Som eksempel vil stormflonivåene som i gjennomsnitt bare oppsto hvert 200ende år tidligere, nå inntreffe langt oftere mot slutten av dette århundret.

Stavanger og Bergen spesielt utsatt

Hyppigheten av stormflo vil variere fra sted til sted, men for eksempel vil Stavanger og Bergen oppleve ekstreme stormflonivåer langt oftere enn før. Der forventer vi at stormflo som i dag opptrer med 200 års mellomrom vil komme så ofte som 40 ganger de neste 45 årene.

Disse tallene for havnivå og stormflo baserer seg på et scenario der vi fortsetter å slippe ut klimagasser som i dag.

Flere oversvømmelser

Mest sårbare for stormflo er lavtliggende områder med stor befolkningstetthet. Høyere stormfloer vil føre til at flere områder enn i dag blir utsatt for oversvømmelser i framtiden. Og i områder som allerede opplever oversvømmelser ved stormflo vil hyppigheten øke dramatisk.

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5).

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.