Nedbør

Hendelser med kraftig nedbør vil øke i antall og intensitet framover. Det vil spesielt få konsekvenser for regnflom og overvannsproblematikk, samtidig som vi får mer energi i kraftmagasinene våre.

MALMÖ 2014-06-29 Med paraply på en flytande trottoar i ösregnet vid Triangeln i centrala Malmö under söndagen. Kraftiga regnskurar drabbade södra Sverige på söndagen.
Klimaframskrivninger viser en økning på ca. 18 prosent i årsnedbør, og at styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere. Foto: Foto: Johan Nilsson / TT / Scanpix

Måler allerede mer nedbør

Fra år 1900 og fram til i dag har det blitt 18 prosent mer nedbør i landsgjennomsnitt. Økningen har vært størst om våren. Kraftige nedbørsepisoder som varer 1-10 døgn har blitt flere og mer intensive de siste 50 år, særlig vest og sørvest i landet.

Kraftigere nedbør framover

Hvis de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som de har gjort fram til nå, vil vi få en økning i nedbør på 18 % fram mot 2100. Nedbøren blir mer intensiv, og vi kan forvente dobbelt så mange dager med kraftig nedbør fram mot 2100. På spesielt regntunge dager vil det, sammenlignet med i dag, falle nesten 20 prosent mer nedbør.

Beregninger tyder på at økningen i de høyeste nedbørverdiene for 3-timers perioder vil bli enda større enn for døgnnedbør.

Store flommer i vassdrag skyldes som regel kraftig nedbør med varighet på 1–10 døgn. I tettbygde strøk er det intens nedbør i løpet av noen få timer fører til overvann, som gir flest skader.

Også positive følger

Mer nedbør kan også gi mer vann i vannmagasiner og mulighet for økt strømproduksjon for norske vannkraftverk. Samtidig kan økt temperatur bety mindre behov for strøm hos norske forbrukere. 

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5). Se hvordan utviklingen i klima avhenger av utslippene våre framover, ved å sammenligne framskrivninger når vi kutter i utslipp framover (RCP4.5) eller om vi fortsetter som før (RCP8.5).

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.