Havforsuring

Havet tar opp menneskeskapt CO2 fra atmosfæren. Det fører til havforsuring, som kan få store konsekvenser for havets økosystemer.

Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord.  Årsaken er at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen.
Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord. Årsaken er at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen. Foto: Erling Svensen

Havet har tatt opp en tredjedel av menneskeskapt CO2 på relativt sett kort tid. Det endrer den kjemiske sammensetningen i havet. Vi får et skifte i karbonatkjemien som gjør at pH i havene synker. Denne prosessen er kjent som havforsuring.

De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med 26 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt.

Skalldyr må bruke mer energi

I dag er havet overmettet med kalsiumkarbonat (kalk). Det innebærer at organismer med utvendig skjelett, og som er avhengige av å danne kalkskall, kan ta opp kalk fra havet uten å bruke energi. Etter hvert som havet absorberer CO2 faller denne metningsgraden, og det blir mindre kalsiumkarbonat i havet. Resultatet er at skalldyr, som for eksempel blåskjell, strandsnegler og østers, må begynne å bruke energi for å kunne danne de livsviktige skallene sine. Det kan gi disse organismene dårligere konkurranseevne i et økosystem hvor kampen for tilværelsen allerede er veldig hard, og kan få konsekvenser for alle artene oppover i næringskjeden.

Usikre konsekvenser for næringskjeden

De vidtrekkende konsekvensene av havforsuringen er usikre og det er stort behov for kunnskap. Havforsuringen vil kunne gjøre livet vanskelig for flere av organismene som befinner seg på bunnen av næringskjeden, og som flere fiskearter over dem er avhengige av. Samtidig viser forskning at for eksempel noen alger får bedre vilkår.

Det er foreløpig begrenset med kunnskap om hvordan endringene vil påvirke hele næringskjeder og økosystemer. Økt kunnskap vil være svært viktig for Norge og verden i lys av havets betydning for dyr og fugler, og ikke minst matfatet for oss mennesker.

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5).

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.