Kontakt oss

Miljødirektoratet er redaktør for nettstedet, som er et samarbeid mellom flere etater.

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), Direktorat for Byggkvalitet (DiBK), Direktorat for Sikkerhet og Beredskap (DSB) og Norsk Klimaservicesenter (KSS) er sentrale aktører som står bak nettsiden, se mer under aktører.

Ta kontakt dersom du har innspill til innhold for nettsiden.

Kontaktinformasjon:

E-post: klimatilpasning@miljodir.no

Telefon: 03400 / 73 58 05 00 

Post:  Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim

 

Samarbeidsaktører: 

 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Einar Flaa, seniorrådgiver

telefon: 22 47 56 00

 

Norsk klimaservicesenter

Anita Verpe Dyrrdal, leder av Norsk klimaservicesenter

Meteorologisk Institutt 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hege Hisdal, klimarådgiver, VED-stab

Telefon: 09575

 

Landbruksdirektoratet

Nina Solheim Flæte, seniorrådgiver

Telefon: 78 60 60 00

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Guro Andersen, seniorrådgiver, Regional og lokal sikkerhet

Dag Olav Høgvold, avdelingsleder, Analyse og nasjonal beredskap

Telefon: 33 41 25 00