Dronebilde fra Skuterudfeltet

Kommer snart: Nytt verktøy for effektiv vannforvaltning i jordbruket

Klimaendringene førere til både hyppigere og mer intens nedbør, men kan også resultere i tørre perioder. En metode under utvikling skal gi jordbrukere bedre informasjon om vanninnhold i jorda. På denne måten kan tidspunkt for jordbearbeiding og vanning optimaliseres. 

Bakgrunn 

For mye vann i jorden under jordbearbeiding kan føre til jordpakking, eller i perioder med mye nedbør gi avrenning, erosjon, og tap av fosfor og nitrogen. I tørre perioder er riktig informasjon om jordas vannmengde viktig for å bestemme vanningsbehov og neste vanningstidspunkt.

 

Mål

Målet er å skaffe detaljerte opplysninger om jordas vanninnhold og gjøre informasjonen tilgjengelig for brukere gjennom et digitalt informasjonssystem. (DSS -Decision Support System). Verktøyet skal kunne brukes i forvaltning og av individuelle bønder. Håpet er å få ferdig en prøveversjon for et mindre nedbørsfelt i Norge i løpet av 2019.

 

Metode

I den Norske delen av prosjektet undersøker NIBIO forholdet mellom fjernmålte data, plantedekke, jordsmonn og topografi. På denne måten får de verdifull forståelse for sammenhengen mellom jordas vanninnhold, vekst og terreng. Kunnskapen brukes til uttesting av modeller som simulerer jordas vannbalanse i kombinasjon med kontinuerlige satellittobservasjoner.

Dette skal danne grunnlaget for senere å oppskalere metoden til større områder hvor det ikke finnes måledata på bakkenivå.