Basert på NVEs flomsonekart for 50-, 100- og 200-årsflom.

Flomhåndtering

Klimatilpasning handler ofte om å håndtere store mengder vann for å unngå skader. Under har vi samlet flere eksempler fra kommuner som har ulike utfordringer knyttet til flomhåndtering, og du kan lese mer om hvordan de jobber for å løse utfordringene.