Grønne tak bidrar til flere positive miljøeffekter, som forsinkelse av avrenningen i nedbørsperioder / flomdemping, redusert kjølebehov sommerstid, bedre isolasjon vinterstid, luftrensning og berikelse av biologisk mangfold. Her er den naturlig hjemmehørende planten bitterbergknapp plantet.
Grønne tak bidrar til flere positive miljøeffekter, som forsinkelse av avrenningen i nedbørsperioder, flomdemping, redusert kjølebehov sommerstid, bedre isolasjon vinterstid, luftrensning og berikelse av biologisk mangfold. Her er den naturlig hjemmehørende planten bitterbergknapp plantet. Foto: Bård Bredesen / Naturarkivet

Grønne tak

Grønne tak absorberer og holder tilbake vann. Hovedfunksjonen er å forsinke nedbør på vei til gateplan. Slik kan man unngå at store vannmengder samles og fører til at rørnett, kjellere og gateplan fylles med vann. Grønne tak kan også bidra til andre urbane økosystemtjenester, særlig knyttet til biologisk mangfold og estetikk.

Hvorfor ha grønne tak i din kommune?

  • Holder tilbake regnvannet
  • Påvirker CO2-balansen positivt
  • Medvirker til å rense luften og dempe byens støy
  • Øker levelengden på taket når det monteres riktig
  • Virker nedkjølende om sommeren
  • Kan øke biodiversiteten og gi høy naturlig estetisk verdi
  • Bidrar gjerne til heve kvalitetsstandarden og gi bedre pris på område
  • Kan medvirke til bedre helse og øke trivselen i byene.

Syv byer i Norge har testet grønne tak

Et pilotprosjekt har vært med på å øke kunnskapen om grønne tak. Oslo, Bærum, Drammen, Sandnes, Bergen, Trondheim og Tromsø har vurdert tilstanden til totalt åtte ulike tak fire vekstsesonger etter etablering. På takene er det etablert ruter med ulik oppbygning av dreneringslag, vekstmasser og matter med bergknapparter. Det er etablert 4 hovedsystemer av kombinasjoner oppbygning og vegetasjonsmatte. Med alle de forskjellige tilpasninger lokalt og i forhold til helning på takene, er det totalt etablert 17 ulike systemer på disse takene. Et felles referansesystem inngår på alle takene.