Klimatilpasningsdagene

  • Start: 30.08.2017 12:00
  • Slutt: 31.08.2017 12:00

Møteplass for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann, arrangeres i Sandnes 30. og 31. august 2017.

Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i august 2016. Konferansen samlet 100 deltakere med bakgrunn blant annet fra byplan og kommunalteknikk i en rekke kommuner, utbyggere, arkitekter, rådgivende ingeniører og FoU miljøer. 

Mer informasjon vil bli lagt ut etterhvert. Du er velkommen til å registrere din forhåndsinteresse gjennom å fylle ut et påmeldingsskjema. Det er uforpliktende på nåværende tidspunkt.