Arrangement

 • 7 Sep

  Klimatanpassning Sverige 2017

  Tema: År 2030 og hvordan vi klimatilpasser samfunnet

  konferansen fokuserer på aktuelle strategier, verktøy og løsningar for klimatilpasning og sikring av samfunnet og næringsvirksomheter. Konferansen er primært for deg som arbeider med, har ansvar for eller berøres av arbeidet med klimatilpasning i kommuner, myndigheter eller i næøringslivet.

 • 30 Aug

  Klimatilpasningsdagene

  Møteplass for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann, arrangeres i Sandnes 30. og 31. august 2017.

  Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i august 2016. Konferansen samlet 100 deltakere med bakgrunn blant annet fra byplan og kommunalteknikk i en rekke kommuner, utbyggere, arkitekter, rådgivende ingeniører og FoU miljøer. 

  Mer informasjon vil bli lagt ut etterhvert. Du er velkommen til å registrere din forhåndsinteresse gjennom å fylle ut et påmeldingsskjema. Det er uforpliktende på nåværende tidspunkt.

 • 30 Mai

  Vannforsyningsdagene 2017

  Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar. Den setter økte krav til kommunenes egne sikkerhetsvurderinger, planer, ambisjonsnivå og prioriteringer.  Vannforsyningsdagene gir en fyldig oppdatering på det siste nye, og setter sikkerhetsspørsmålene i søkelyset.

 • 22 Mai

  2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction

  The 2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction will be held in Cancun, Mexico on 22-26 May. It is recognized by the UN General Assembly, as the main forum at the global level for strategic advice, coordination, partnership development and the review of progress in the implementation of international instruments on disaster risk reduction.