Arrangement

 • 30 Aug

  Klimatilpasningsdagene

  Møteplass for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann, arrangeres i Sandnes 30. og 31. august 2017.

  Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i august 2016. Konferansen samlet 100 deltakere med bakgrunn blant annet fra byplan og kommunalteknikk i en rekke kommuner, utbyggere, arkitekter, rådgivende ingeniører og FoU miljøer. 

  Mer informasjon vil bli lagt ut etterhvert. Du er velkommen til å registrere din forhåndsinteresse gjennom å fylle ut et påmeldingsskjema. Det er uforpliktende på nåværende tidspunkt.

 • 29 Aug

  Nasjonal klimakonferanse i Sogndal

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, NVE region vest, Statens vegvesen, Innovasjon Noreg, NVE og Høgskulen på Vestlandet ein ny nasjonal klimaomstillingskonferanse i Sogndal 29. – 31. august 2017. 

  Eit endra klima vil gi ei rekkje nye utfordringar, men det er samstundes viktig at vi også ser på muligheitene som ligg i eit endra klima. Omgrepet klimaomstilling dekkjer både utsleppsreduksjon, karbonbinding og tilpassing til eit endra klima. Vi ser det som særleg viktig at det i tida framover vert retta aukande merksemd mot korleis sektorar og aktørar i fellesskap kan utnytte klimaendringane på ein positiv måte; til dømes gjennom utvikling av ny teknologi, næringsverksemd og konkurransefortrinn. I skjeringspunktet mellom forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv ligg gode muligheiter for å koordinere kunnskapen og kompetansen som trengst for å gjere samfunnet smartare, grønare og tryggare.

  Hald av datoane i kalenderen alt no! Konferanseprogrammet er under utarbeiding, og vil bli publisert på www.klimaomstilling.no

 • 27 Jun

  Biodiversity and Health in the Face of Climate Change

  European Conference, 27-29 June 2017, Bonn/ Germany: Climate change poses significant challenges to biodiversity and human well-being in Europe. Biodiversity in urban as well as in adjacent rural areas can provide health and climate change mitigation and adaptation benefits that can be actively fostered by nature-based solutions.

 • 5 Jun

  ECCA 2017

  The theme of the 3rd European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017) is ‘Our Climate Ready Future’. Our vision is that this conference will inspire and enable people to work together to discover and deliver positive climate adaptation solutions that can strengthen society, revitalise local economies and enhance the environment. We will bring together the people who will deliver action on the ground – from business, industry, NGOs, local government and communities – to share knowledge, ideas and experience with researchers and policymakers. Set in the cultural city of Glasgow, at the heart of a city-region that is putting climate adaptation and climate justice at the core of decision-making, ECCA 2017 offers a unique opportunity to visit many innovative local adaptation projects and share experience of how climate adaptation can work in practice.

 • 22 Mai

  2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction

  The 2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction will be held in Cancun, Mexico on 22-26 May. It is recognized by the UN General Assembly, as the main forum at the global level for strategic advice, coordination, partnership development and the review of progress in the implementation of international instruments on disaster risk reduction.

 • 4 Mai

  Resilient Cities 2017

  8th Global Forum on Urban Resilience and Adaptation taking place May 4-6, 2017 in Bonn, Germany.  Resilient Cities 2017 will explore current and pressing issues for urban resilience and adaptation to climate change such as climate-related health risks, internal displacement and forced migration, and risk transfer and insurance as they represent serious challenges where further attention and support is needed. The congress will delve further into these topics, while continuing to track progress on financing resilience, DRR planning and policy, mechanisms for measuring, reporting and accelerating action for resilience building.