Stephanie Madeiros, Merjin Kendziorra, Bjorn Schutte og Octavian Lombart mottar premiesjekken fra Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

Studentkonkurranse bidrar til helhetlig klimatilpasning i Stavanger

Høsten 2018 ønsket Storbynettet I Front studenter ved universiteter og høyskoler velkomne til en konkurranse om å skape et klimatilpasset Stavanger. Konkurranseskaperne ønsket å få fram nye ideer til hvordan samfunnet kan møte klimaendringene, og også øke interessen rundt klimatilpasning i universitets- og høyskolemiljøene.

Konkurransen var åpen for alle studenter uavhengig av fag og nivå, men stilte krav til helhetlige løsninger og tverrfaglighet. Vinnerbidraget tok i aller høyeste grad hensyn til dette, og presenterer en helhetlig tilnærming til hvordan Stavanger kan bli en «trygg, selvforsynt og bærekraftig by som er tilpasset effektene av klimaendringer». Forfatterne tar for seg en rekke aspekter ved byen, som beskyttelse mot havnivåstigning, transport, bebyggelse, energi, landbruk, biodiversitet, vannlagring og avfallshåndtering. 

Fordel med ulik fagbakgrunn og nasjonalitet

Vinnergruppen består av fire studenter som er på utveksling ved Institutt for Geografi ved NTNU dette semesteret. Stephanie Madeiros fra England og Merijn Kendziorra fra Nederland studerer industriell design, Bjorn Schutte fra Nederland studerer byggingeniør og ledelse, og Octavian Lombart fra Frankrike studerer industriell økologi.

Da gruppen skulle settes sammen var de opptatt av tverrfaglighet. «Vi ville gjerne ha gruppemedlemmer med ulik fagbakgrunn i gruppen.» De er også fra tre forskjellige land, og det mener de er en stor fordel. «Ideene om hvordan implementere sykling i byen har vi med oss fra Nederland. Det samme gjelder tiltak mot havnivåstigning. Vi har jo levd hele livet under havoverflaten, mens det er først nå den problemstillingen begynner å bli aktuell i Norge og Stavanger.»

Konkurransen som semesteroppgave

På spørsmål om hvordan de fikk vite om konkurransen ser alle fire på veilederen sin, Kaja Lønne Fjærtoft.  «I et av fagene vi tar, «Effekter av klimaendringer», skal alle skrive semesteroppgave om et valgfritt tema. Kaja som underviser i faget sammen med Jan Ketil Rød og Levon Epremian foreslo studentkonkurransen som et alternativ til semesteroppgaven.»

Dette mener studentene er en god ide for å få flere studenter til å delta hvis en slik konkurranse skal arrangeres igjen. «Å sette meg ned med en så stor oppgave ville ikke være det første jeg gjorde på fritiden. Jeg tror det må være en del av et fag for at studentene skal melde seg på». De tror også at mange lar være å delta fordi de tror de ikke har noen sjanse til å vinne. «De vil ikke delta fordi de tror det er veldig vanskelig å vinne, men jeg tror ikke det var tilfellet her».

 Fra venstre: Vinnerne Merijn Kendziorra, Bjorn Schutte og Stephanie Madeiros og Octavian Lombart med sin veileder Kaja Lønne Fjærtoft. Foto: Helene Müller Haugan (Miljødirektoratet)

Hovedmålet er helhetlige løsninger

Hvis de måtte begynne med ett av tiltakene de har foreslått svarer studentene «beskyttelse mot havnivåstigning og transportsystemet. Men hovedmålet var å finne en helhetlig løsning og å forbedre hele byen og gjøre den mer bærekraftig. Vi prøvde å forstå hva som var viktig i Stavanger, hva de trengte. Vi skjønte for eksempel at turisme var viktig, og ville ikke påvirke det negativt på noen måte».

Stavanger kommune tar ideene med seg videre

Stavanger ble valgt ut som pilotkommune for konkurransen, og har jobbet mye med å tilrettelegge og gjennomføre prosjektet. Hugo Kind forteller at «Stavanger kommune syntes ideen om å arrangere en studentkonkurranse var veldig interessant. Tilretteleggingen for en nasjonal konkurranse har vært utfordrende, men ikke minst en spennende og kjekk reise.

Det er kommet inn mange innovative bidrag, og vi må innrømme at vi ser løsninger som utfordrer oss, og det lover godt for klimatilpasningsarbeidet fremover.

Flere av løsningsideene vil bli vurdert i vårt videre arbeid, vi har spennende referanser å sjekke nærmere. Stavanger bystyre har nylig behandlet klima- og miljøplanen, der det ble gjort et relativt spenstig vedtak om å redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030.

Vi står overfor en utfordrende periode fremover for å realisere nødvendige tiltak på rekke områder for å oppfylle denne ambisjonen. Vinnerbidraget kan absolutt bli sett i denne sammenheng!»

 

Vinnerbidraget ble presentert på Klimatilpasningskonferansen 29.november, og premiert med 50 000,- til en studiereise. Hva de skal bruke pengene på vet studentene ennå ikke, men de er enige om én ting: de har lært mye ved å delta i konkurransen!