Retningslinjer for klimatilpasning vedtatt

Klimatilpasning er nå en del av de statlige retningslinjene for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

Formålet med retningslinjene er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.