Ny rapport for å lære om klimatilpasning

Nettverk for å lære om klimatilpasning. Hvorfor og hvordan? 

Denne rapporten fra Klima 2050 gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning. Rapporten finner du her