Nytt masterstudium med fokus på klimatilpasning

Høgskulen på Vestlandet har opprettet en 2-årig mastergrad i "Climate Change Management".

Studiet vil gi et solid faglig grunnlag for å vurdere, planlegge og gi råd om hvordan ulike samfunssektorer kan redusere utslipp av klimagasser og tilpasse samfunnet til et endret klima. Både naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige perspektiver er inkludert i studiet.

Du kan lese mer om mastergraden her og se studieplanen her. Neste oppstart blir høsten 2018.

Søknadsfristen er 1.mars for internasjonale studenter og 15.april for norske studenter.