Klimaendringer i Østfold

Klimaprofilen for Østfold er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Østfold. 

Det beregnes at årstemperaturen i Østfold fra 1971-2000 til 2071-2100 vil øke med ca. 4°C. Størst økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 10 prosent, med størst økning vinter og vår.

Hovedfunn

  • Gjennomsnittlig årstemperatur er beregnet å øke med ca. 4°C
  • Temperaturen øker mest vinteren med ca. 4,5°C, minst om sommeren med 3°C
  • Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 10 prosent, mest vinter og vår med 25 prosent
  • Betydelig reduksjon i snømengdene, opptil 1-3 måneder kortere snøsesong
  • Vekstsesongen vil øke med 1-3 måneder, og mest i sørlige deler av fylket

Klimaprofilen gir et kunnskapsgrunnlag og er et hjelpemiddel i overordnet planlegging,  Mye av innholdet i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100», og har fokus på endringer frem mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til 1971-2000.