Klimaendringer i Oslo og Akershus

Klimaprofilen for Oslo og Akershus er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Oslo og Akershus. 

Det beregnes at årstemperaturen i Oslo og Akershus øker med ca. 4 °C, og nedbøren øker med ca. 15 prosent i løpet av århundret sammenliknet med perioden 1971–2000. Dager med mye nedbør kommer hyppigere, og med økt nedbørintensitet.

Hovedfunn

  • Gjennomsnittlig årstemperatur er beregnet å øke med ca. 4,0 °C
  • Temperaturen øker mest vinter og vår, med ca. 4,5 °C
  • Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 prosent
  • Snøsesongen blir 2-4 måneder kortere; med størst reduksjon nær kysten

Klimaprofilen gir et kunnskapsgrunnlag og er et hjelpemiddel i overordnet planlegging,  Mye av innholdet i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100», og har fokus på endringer frem mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til 1971-2000.