Klimaendringer i Agder

Klimaprofilen for Agder er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Agder. 

Det beregnes at årstemperaturen i Agder fra 1971-2000 til 2071-2100 vil øke med ca. 4°C, med størst økning om vinteren og minst om sommeren. Nedbøren er beregnet å øke med ca.10 prosent og mest om vinteren.

Hovedfunn

  • Gjennomsnittlig årstemperatur er beregnet å øke med ca. 4°C
  • Temperaturen øker mest vinteren med litt over 4,0°C, minst om sommeren med 3,5°C
  • Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 10 prosent, mest vinter med 25 prosent
  • Betydelig reduksjon i snømengdene
  • Vekstsesongen vil øke med 1-3 måneder, mest i ytre kyststrøk

Klimaprofilen gir et kunnskapsgrunnlag og er et hjelpemiddel i overordnet planlegging,  Mye av innholdet i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100», og har fokus på endringer frem mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til 1971-2000.