Ny rapport om bruk av flomsletter i klimatilpasning

Restaurering av degraderte flomsletter kan være kostnadseffektive flomdempingstiltak, og i tillegg være med på å forbedre økosystemenes økologiske tilstand.  

‘Why should we care about floodplains?’ er utarbeidet av det Europeiske miljøbyrådet (EEA). 

Flomsletter i sin opprinnelige tilstand er en viktig del av elveøkosystemer. De filtrerer og lagrer vann, gir naturlig flombeskyttelse, og bidrar til velfungerende økosystemer med høy biologisk diversitet. Rapporten estimerer at 70-90% av Europas flomsletter er økologisk degradert per i dag.  Restaureringstiltak kan være et kostnadseffektivt og velfungerende alternativ til strukturell flombeskyttelse. I tillegg vil flere økosystem-tjenester og -funskjoner forbedres.  

Les mer her.