CIENS-konferansen 2017 - Samskaping for det grønne skiftet i Oslo

  • Start: 06.12.2017 08:30
  • Slutt: 06.12.2017 03:30

CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet. Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by i tråd med de nye bærekraftsmålene og Parisavtalen. Forvaltning av blå-grønn struktur og klimatilpasning blir også tema i løpet av dagen.

Program og påmelding her.