Arrangementer

  • 24 Apr

    Klimaomstilling 2018

    Hovudtema på årets konferanse i Sogndal er den nye klimapolitikken, med koplingar mellom klimatilpassing og utsleppsreduksjon.