Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Aktuelt

 • Kommunane rustar seg mot klimaendringar

  Kvinesdal kommune skal gjere ein bølgjestudie i Fedafjorden. Drammen skal innhente kunnskap og erfaringar frå bruk av regnbed. Begge tilpassar seg til eit endra klima. Kvinesdal og Drammen er to av til saman 15 kommunar og fylkeskommunar som får tilskot til arbeidet med klimatilpassing i 2017. Til saman får kommunane 6,4 millionar kroner frå tilskotsordninga for klimatilpassing som Miljødirektoratet forvaltar på vegner av Klima- og miljødepartementet. 

 • Buskerud må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

  Buskerud vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen for Buskerud som er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter.  Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Buskerud. 

 • Klimaendringer i Agder

  Klimaprofilen for Agder er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Agder. 

Se alle aktuelt

Arrangementer

 • 22 Mai

  2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction

  The 2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction will be held in Cancun, Mexico on 22-26 May. It is recognized by the UN General Assembly, as the main forum at the global level for strategic advice, coordination, partnership development and the review of progress in the implementation of international instruments on disaster risk reduction.

 • 30 Mai

  Vannforsyningsdagene 2017

  Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar. Den setter økte krav til kommunenes egne sikkerhetsvurderinger, planer, ambisjonsnivå og prioriteringer.  Vannforsyningsdagene gir en fyldig oppdatering på det siste nye, og setter sikkerhetsspørsmålene i søkelyset.

 • 5 Jun

  ECCA 2017

  The theme of the 3rd European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017) is ‘Our Climate Ready Future’. Our vision is that this conference will inspire and enable people to work together to discover and deliver positive climate adaptation solutions that can strengthen society, revitalise local economies and enhance the environment. We will bring together the people who will deliver action on the ground – from business, industry, NGOs, local government and communities – to share knowledge, ideas and experience with researchers and policymakers. Set in the cultural city of Glasgow, at the heart of a city-region that is putting climate adaptation and climate justice at the core of decision-making, ECCA 2017 offers a unique opportunity to visit many innovative local adaptation projects and share experience of how climate adaptation can work in practice.

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev