Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Aktuelt

 • Egen strategi for klimatilpasning

  "Klimatilpasning 2018-2022" er Miljødirektoratets strategi for klimatilpasning.
  Strategien definerer mål og retning for klimatilpasningsarbeidet i Miljødirektoratet og gir grunnlag for prioritering og utarbeidelse av handlingsplaner innenfor sektoransvaret vårt. Strategien beskriver også kort det nasjonale koordinerende arbeidet på klimatilpasning.

 • Tildeling av midler til klimatilpasning 2018

  Bodø og Vest-Agder fylkeskommune er to av til sammen 19 kommuner og fylkeskommuner som i år får til sammen 6,4 millioner kroner i tilskudd til arbeidet med klimatilpasning. 

Se alle aktuelt

Arrangementer

 • 23 Okt

  5th Nordic Conference on Climate Change Adaptation

  Den femte nordiske konferansen om klimatilpasning arrangeres 23 - 25 oktober 2018 på St. Louis Geer konferansesenter i hjertet av Norrköping. 

  Konferansen er en møteplass for å:

  • utveksle ideer om tilpasningsmåter og muligheter på tvers av sektorer
  • oppdatere kunnskap om den nyeste klimaforskningen
  • diskutere hvordan vi skal integrere løsninger for tilpasning og utslippsreduserende tiltak

  Konferansen vil bli holdt på engelsk og på svensk / norsk / dansk.

  Se her for mer informasjon og program. 

 • 29 Nov

  Konferanse om klimatilpasning, Lillestrøm

  Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Dette blir tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29.november 2018.

  Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm
  Tid: Torsdag 29. november, heldagskonferanse fra klokken: 10.00-16.00

Se alle arrangementer