Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Aktuelt

  • Klimatilpasning lønner seg

    Norge blir varmere og våtere. En ny pilot-studie anslår at Stavanger og Tromsø kan oppnå økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot konsekvenser av klimaendringer. 

  • Kommunane rustar seg mot klimaendringar

    Kvinesdal kommune skal gjere ein bølgjestudie i Fedafjorden. Drammen skal innhente kunnskap og erfaringar frå bruk av regnbed. Begge tilpassar seg til eit endra klima. Kvinesdal og Drammen er to av til saman 15 kommunar og fylkeskommunar som får tilskot til arbeidet med klimatilpassing i 2017. Til saman får kommunane 6,4 millionar kroner frå tilskotsordninga for klimatilpassing som Miljødirektoratet forvaltar på vegner av Klima- og miljødepartementet. 

  • Buskerud må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

    Buskerud vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen for Buskerud som er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter.  Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Buskerud. 

Se alle aktuelt

Arrangementer

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev