Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Aktuelt

Se alle aktuelt

Arrangementer

  • 6 Des

    CIENS-konferansen 2017 - Samskaping for det grønne skiftet i Oslo

    CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet. Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by i tråd med de nye bærekraftsmålene og Parisavtalen. Forvaltning av blå-grønn struktur og klimatilpasning blir også tema i løpet av dagen.

    Program og påmelding her.

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev