Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Sjekkhuset.no

Tåler hus, hytter og hager klimaendringene?

Klimaendringene øker belastningene på boligene og kan redusere levetiden med mange år. Det finnes mye huseiere kan gjøre for å forebygge skader som følge av endringene. Her gir vi huseiere 34 tips om hvordan man best forebygger skader på huset.

Sjekkhuset.no

Aktuelt

 • Klimaendringer i Telemark

  Klimaprofilen for Telemark er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Telemark. 

 • Klimaendringer i Finnmark

  Klimaprofilen for Finnmark er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Finnmark. 

 • Klimaendringer i Nord-Trøndelag

  Klimaprofilen for Nord-Trøndelag er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Nord-Trøndelag. 

Se alle aktuelt

Arrangementer

 • 2 Nov

  Nasjonal vannmiljøkonferanse

  Vannforvaltningen står ved et vannskille: Planleggingsfasen som har vart i 6 år er avsluttet, og de regionale vannforvaltningsplanene for 2016 – 2021 er godkjent av departementene.  Vannmiljøkonferansen "Ved et vannskille" vil skue både framover og bakover. Klimaendringer og klimatilpasning inngår som en parallellsesjon på dag 2 av konferansen.

  Konferansen har flere målgrupper, blant annet sektormyndigheter, politikere og planleggere på kommunalt og regionalt nivå, og interesseorganisasjoner og bransjer.

 • 8 Nov

  VA-dagene for Innlandet 2016

  På årets konferanse er klimaendringer for byer og tettsteder et sentralt tema. Du får innsikt i:

  • Valg av vannbehandlingsprosesser
  • Krav til fremtidens ledningsnett
  • Fordrøyning og behandling av overvann
  • Krav til forbehandling av avløpsvann
  • Bærekraftige løsninger for behandling av slam 
 • 15 Nov

  Plan 2016 - klimatilpasning

  Konferansen setter fokus på planleggingens rolle i å redusere de negative virkningene klimaendringene har - og kommuner til å ha - på samfunnet nå og i fremtiden. Lær hvordan du best håndterer situasjonene som oppstår med oppdatert kunnskap om det som skjer.

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev