Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Aktuelt

 • Klimatilpasning lønner seg

  Norge blir varmere og våtere. En ny pilot-studie anslår at Stavanger og Tromsø kan oppnå økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot konsekvenser av klimaendringer. 

 • Kommunane rustar seg mot klimaendringar

  Kvinesdal kommune skal gjere ein bølgjestudie i Fedafjorden. Drammen skal innhente kunnskap og erfaringar frå bruk av regnbed. Begge tilpassar seg til eit endra klima. Kvinesdal og Drammen er to av til saman 15 kommunar og fylkeskommunar som får tilskot til arbeidet med klimatilpassing i 2017. Til saman får kommunane 6,4 millionar kroner frå tilskotsordninga for klimatilpassing som Miljødirektoratet forvaltar på vegner av Klima- og miljødepartementet. 

Se alle aktuelt

Arrangementer

 • 24 Apr

  Klimaomstilling 2018

  Hovudtema på årets konferanse i Sogndal er den nye klimapolitikken, med koplingar mellom klimatilpassing og utsleppsreduksjon. 

 • 23 Okt

  5th Nordic Conference on Climate Change Adaptation

  Den femte nordiske konferansen om klimatilpasning arrangeres 23 - 25 oktober 2018 på St. Louis Geer konferansesenter i hjertet av Norrköping. 

  Konferansen er en møteplass for å:

  • utveksle ideer om tilpasningsmåter og muligheter på tvers av sektorer
  • oppdatere kunnskap om den nyeste klimaforskningen
  • diskutere hvordan vi skal integrere løsninger for tilpasning og utslippsreduserende tiltak

  Konferansen vil bli holdt på engelsk og på svensk / norsk / dansk.

  Se her for mer informasjon og program. 

 • 29 Nov

  Konferanse om klimatilpasning, Lillestrøm

  Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Dette blir tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29.november 2018.

  Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm
  Tid: Torsdag 29. november, heldagskonferanse fra klokken: 10.00-16.00

Se alle arrangementer