Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Vannet flommet opp av bekkalokket ved Bryggen i Bergen

Velkommen til klimatilpasningskonferanse

Velkommen til den fjerde nordiske konferansen om tilpasning til et klima i endring i Bergen 29.-31. august.

I forskningen og arbeidet med klimatilpasning er den lokale erfaringen nyttig. Vi ønsker derfor spesielt å invitere denne viktige brukergruppen i norske kommuner.

Påmelding

Aktuelt

  • Klimaendringer i Hordaland

    Klimaprofilen for Hordaland er klar. Den gjer eit kortfatta samandrag av klimaet, forventa klimaendringar og klimautfordringar i Hordaland. Han er meint som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordna planlegging

  • Vidareutdanning for planleggarar

    Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) tilbyr vidareutdanning som  vil gjere deg som planleggar rusta til å lage strategiar og konkrete tiltak for klimatilpassing i den enkelte kommune, etat og organisasjon. 

Se alle aktuelt

Arrangementer

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev