Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Sjekkhuset.no

Tåler hus, hytter og hager klimaendringene?

Klimaendringene øker belastningene på boligene og kan redusere levetiden med mange år. Det finnes mye huseiere kan gjøre for å forebygge skader som følge av endringene. Her gir vi huseiere 34 tips om hvordan man best forebygger skader på huset.

Sjekkhuset.no

Aktuelt

 • Søk prosjektmidler fra klima- og miljøprogrammet

  Jordbrukets klima- og miljøprogram gir støtte til prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling og -formidling. Faglig fokus er hvordan jordbruket kan redusere klimabelastningen og ivareta de positive miljøeffektene. Søknadsfrist er 14. oktober 2016

 • Klimaendringer i Oppland

  Klimaprofilen for Oppland er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Oppland. 

 • Klimaendringer i Hordaland

  Klimaprofilen for Hordaland er klar. Den gjer eit kortfatta samandrag av klimaet, forventa klimaendringar og klimautfordringar i Hordaland. Han er meint som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordna planlegging

Se alle aktuelt

Arrangementer

 • 11 Okt

  Kurs om overvannshåndtering

  På dette kurset lærer du om hvordan helt nødvendig håndtering av overvannet kan bli en ressurs i byggeprosjektet. Målgruppe er arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, arealplanleggere, kommuneplanleggere hydrologer og andre interesserte. 

 • 2 Nov

  Nasjonal vannmiljøkonferanse

  Vannforvaltningen står ved et vannskille: Planleggingsfasen som har vart i 6 år er avsluttet, og de regionale vannforvaltningsplanene for 2016 – 2021 er godkjent av departementene.  Vannmiljøkonferansen "Ved et vannskille" vil skue både framover og bakover. Klimaendringer og klimatilpasning inngår som en parallellsesjon på dag 2 av konferansen.

  Konferansen har flere målgrupper, blant annet sektormyndigheter, politikere og planleggere på kommunalt og regionalt nivå, og interesseorganisasjoner og bransjer.

 • 15 Nov

  Plan 2016 - klimatilpasning

  Konferansen setter fokus på planleggingens rolle i å redusere de negative virkningene klimaendringene har - og kommuner til å ha - på samfunnet nå og i fremtiden. Lær hvordan du best håndterer situasjonene som oppstår med oppdatert kunnskap om det som skjer.

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev